Uavhengig Kontroll

   

Reglene om uavhengig kontroll trådte i kraft 1. januar 2013.

Den uavhengige kontrollen innebærer en ny rolle i så godt som alle nye byggeprosjekter.

Det er tiltakshaver (du som skal ha bygd noe) som er ansvarlig for å engasjere et uavhengig kontrollerende foretak.

TAKSTMANN VEGAR LUNDHAUG AS kan være din uavhengige kontrollør i tiltaksklasse 1 for våtrom og lufttetthet.

Byggesaksforskriften § 14-1 til -8 forteller om kravet til uavhengig kontroll og kontrollerende foretak.

Plan- og bygningsloven § 20-1 a/b forteller om hvilke tiltak/byggeprosjekter som krever uavhengig kontroll.